Ætla að kolefnisjafna starfsemi Stjórnarráðsins

Ríkisstjórnin hefur samþykkt að leggja 12 milljónir króna af stefnufé árið 2018 til gerðar loftslagsstefnu og aðgerðaáætlunar fyrir Stjórnarráðið. Hluti fjármagnsins verður notaður í vinnu sérfræðings eða ráðgjafa og hluti til beinna aðgerða til að draga úr og hefja kolefnisjöfnun á starfsemi Stjórnarráðsins.
Loftslagsstefna fyrir Stjórnarráðið verður eitt þeirra verkefna sem unnið verður að undir hatti aðgerðaáætlunar fyrir Ísland í loftslagsmálum samanber stefnuyfirlýsingu ríkisstjórnarinnar sem gert er ráð fyrir að muni líta dagsins ljós á þessu ári.
Gert er ráð fyrir því að hvert ráðuneyti tilnefni tengilið sinn í þessa vinnu og setji saman tveggja til þriggja manna teymi sem starfi með sérfræðingi/ráðgjafa við undirbúning og framfylgd verkefnisins. Í tilkynningu segir að ríkisstjórnin telji mikilvægt að Stjórnarráðið fari fram með góðu fordæmi, dragi úr losun gróðurhúsalofttegunda í eigin ranni og vinni að því að kolefnisjafna Stjórnarráðið sem fyrst.
Þá segir í tilkynningunni að stofnanir hins opinbera muni njóta góðs af þessu starfi og geti fengið ráðgjöf um hvernig þær geti markað sér stefnu og aðgerðaáætlun í loftslagsmálum. Fleiri fyrirmyndir er einnig að finna hjá þeim ríkisstofnunum, sveitarfélögum og fyrirtækjum sem þegar hafa riðið á vaðið og markað sér loftslagsstefnu. Starfinu verður í umsjón umhverfis- og auðlindaráðuneytisins.

Athugasemdir

athugasemdir

Deila