Bæta þarf samninga Sjúkratrygginga Íslands um heilbrigðisþjónustu

Ríkisendurskoðun hefur birt skýrslu sína til Alþingis um Sjúkratryggingar Íslands sem kaupanda heilbrigðisþjónustu. Stofnunin hefur af því tilefni beint tveimur ábendingum til velferðarráðuneytisins í tengslum við stjórnsýsluúttektina  en ábendingarnar snúa að stefnumótun í heilbrigðisþjónustu og verkaskiptingu við gerð samninga.
Í tilkynningu stofnunarinnar með birtingu skýrslunnar segir meðal annars að gera þurfi ráðstafanir til að bæta samninga Sjúkratrygginga Íslands um heilbrigðisþjónustu. Fram kemur í tilkynningunni að ekki verði séð að samningarnir hafi almennt tryggt markviss kaup ríkisins á heilbrigðisþjónustu og einnig megi efast um að samningarnir séu í öllum tilvikum hagkvæmir eða stuðli að aukinni skilvirkni heilbrigðiskerfisins í heild.
Því sé það mat Ríkisendurskoðunar að marka þurfi stefnu um heilbrigðisþjónustu. Ráðuneytið tekur undir þá ábendingu, líkt og fram kemur í skýrslunni. Í tilkynningu Velferðarráðuneytisins vegna málsins segir að fullvinna þurfi heilbrigðisstefnu fyrir Ísland með hliðsjón af þörfum allra landsmanna og skilgreina betur hlutverk einstakra þátta innan heilbrigðisþjónustunnar og samspil þeirra. Fram kemur einnig að vinna að slíkri stefnumótun sé þegar hafin og hluti af þeirri vinnu felist í því að skýra nánar hver eigi að gera hvað innan heilbrigðisþjónustunnar.
Þá beindi Ríkisendurskoðun því einnig til ráðuneytisins að tryggja þyrfti eðilega verkaskiptingu við gerð samninga. Fram kemur í svari ráðuneytisins til stofnunarinnar að unnið hafi verið að því á síðustu misserum að skerpa á verkaskiptingu og ábyrgðarskilum við gerð samninga og muni ráðuneytið halda þeirri vinnu áfram í samstarfi við Sjúkratryggingar Íslands.

Athugasemdir

athugasemdir

Deila