Faghópur um mótun og innleiðingu starfsgetumats skipaður

Þorsteinn Víglundsson félags- og jafnréttismálaráðherra hefur skipað faghóp til að vera sér til ráðgjafar vegna áforma um að taka upp starfsgetumat í stað örorkumats, um úrfærslu þess og gera tillögur um innleiðingu slíks kerfis. Hópnum er ætlað að skila ráðherra skýrslu í lok nóvember næstkomandi.
Fram kemur í skipunarbréfi faghópsins að fyrirhugað sé að taka upp starfsgetumat í stað örorkumats og bent á að það sé í samræmi við þróun sem átt hefur séð stað í nágrannalöndum okkar. Hlutverk faghópsins sé að vera ráðherra til ráðgjafar um hvernig best sé að útfæra starfsgetumat þar sem áhersla verði á getu fólks til starfa þannig að starfsgeta þess verði metin í því skyni að auðvelda viðkomandi að sjá styrkleika sína til að verða virkur þátttakandi á vinnumarkaði. Enn fremur komi fram tillögur um hvernig best sé að standa að innleiðingu slíks kerfis.
Samhliða vinnu faghópsins er gert ráð fyrir áframhaldandi störfum samráðshóps fulltrúa samtaka aðila vinnumarkaðarins, Öryrkjabandalagsins og Þroskahjálpar sem haft hefur til umfjöllunar örorkulífeyriskerfið og starfsendurhæfingarmál. Miðað er við að faghópurinn og samráðshópurinn hafi samvinnu um uppbyggingu nýs heildarkerfis og taki mið af tillögum sem þegar hafa verið lagðar fram um þetta efni.
Faghópur um starfsgetumat er þannig skipaður:
Hanna Sigríður Gunnsteinsdóttir, án tilnefningar, formaður
Erik Brynjar Schweitz Eriksson, án tilnefningar
Sveina Berglind Jónsdóttir, tiln. af samtökum aðila vinnumarkaðarins
Hrafnhildur Tómasdóttir, tiln. af Vinnumálastofnun
Hans Jakob Beck, tiln. af VIRK
Margrét Jónsdóttir, tiln. af Tryggingastofnun ríkisins
Erla Björg Sigurðardóttir, tiln. af Sambandi íslenskra sveitarfélaga.
Starfsmenn faghópsins eru Ása Guðbjörg Ásgeirsdóttir og Klara Baldursdóttir Briem.

Athugasemdir

athugasemdir