Fullgilding Íslands á bókun ILO um afnám nauðungarvinnu undirrituð

Þorsteinn Víglundsson félags- og jafnréttismálaráðherra og Guy Ryder, forstjóri Alþjóðavinnumálastofnunarinnar

Þorsteinn Víglundsson félags- og jafnréttismálaráðherra afhenti í gær Guy Ryder, forstjóra Alþjóðavinnumálastofnunarinnar (ILO) fullgildingu íslenskra stjórnvalda á bókun við samþykkt stofnunarinnar um afnám nauðungarvinnu. Þorsteinn afhenti Ryder bókunina á fundi þeirra í morgun sem haldinn var í tengslum við 106. þing ILO sem nú stendur yfir í Genf.

Alþjóðavinnumálaþingið samþykkti á 103. þingi sínu árið 2014 umrædda bókun við alþjóðasamþykkt nr. 29 um nauðungarvinnu eða skylduvinnu sem íslensk stjórnvöld fullgiltu árið 1958. Bókunin hefur um skeið verið til umfjöllunar í samráðsnefnd velferðarráðuneytisins og helstu samtaka á vinnumarkaði um málefni Alþjóðavinnumálastofnunarinnar. Samráðsnefndin lauk umfjöllun sinni um málið á liðnu ári og samþykkti fyrir sitt leyti að mæla með því að íslensk stjórnvöld fullgiltu umrædda bókun sem félags- og jafnréttismálaráðherra afhenti framkvæmdastjóra IlO í dag.
Kjarni bókunarinnar kemur fram í fyrstu þremur greinum hennar. Þar er meðal annars kveðið á um skyldu aðildarríkis að grípa til virkra ráðstafana til að koma í veg fyrir nauðungarvinnu eða skylduvinnu. Einnig ber að veita fórnarlömbum vernd og aðgang að viðeigandi og skilvirkum úrræðum svo sem bótum. Þá skal samkvæmt bókuninni leiða í lög að þeir sem standa fyrir nauðungarvinnu eða skylduvinnu sæti viðurlögum.
Í bókuninni er enn fremur kveðið á um skyldu aðildarríkis til að móta stefnu og áætlun á landsvísu um markvisst afnám nauðungarvinnu eða skylduvinnu í samráði við samtök atvinnurekenda og launafólks. Stefnan skal felast í kerfisbundnum aðgerðum af hálfu lögbærra stjórnvalda og í samvinnu við samtök atvinnurekenda, launafólks og annarra hópa sem málið varðar eftir því sem það á við.
Gildissvið samþykktarinnar nr. 29 er áréttað í bókuninni en jafnframt tekið fram að ráðstafanir sem grípa skal til skulu einnig fela í sér sérstakar aðgerðir gegn mansali í tengslum við nauðungarvinnu eða skylduvinnu.

Athugasemdir

athugasemdir