Leggja til eftirlit með sýklaónæmum bakteríum verði hert

Starfshópur sem heilbrigðisráðherra skipaði til að setja fram tillögur um aðgerðir til að draga úr útbreiðslu sýklalyfjaónæmra baktería hér á landi hefur skilað Óttari Proopé heilbrigðisráðherra skýrslu með tillögum sínum . Niðurstöður nefndarinnar verða kynntar á ráðstefnu um sýklalyfjaónæmi sem haldin er í dag.
Sýklalyfjaónæmi er ein helsta ógn sem steðjar að lýðheilsu, matvælaöryggi og framþróun í heiminum í dag samkvæmt Alþjóðaheilbrigðismálastofnuninni (WHO). Dauðsföllum af völdum fjölónæmra baktería fer fjölgandi. Áætlað er að sýkingar af völdum sýklalyfjaónæmra baktería valdi nú þegar um 700.000 dauðsföllum í heiminum á hverju ári og að þeim fjölgi í allt að 10 milljónir á ári árið 2050 verði ekkert að gert.
Í skýrslu starfshópsins er gerð grein fyrir helstu áhættuþáttum sem stuðla að útbreiðslu sýklalyfjaónæmis og tilgreindar aðgerðir í tíu liðum sem hópurinn leggur til svo koma megi í veg veg fyrir frekari útbreiðslu þess.
Hér á landi hefur sýklalyfjaónæmi verið mun minna vandamál en í nálægum löndum og telur starfshópurinn því mikilvægt að móta sem fyrst opinbera stefnu um aðgerðir til að stemma stigu við frekari útbreiðslu. Brýnt sé að ráðast í þær aðgerðir sem hópurinn leggur til svo koma megi í veg fyrir þær heilsufarslegu og fjárhagslegu afleiðingar sem skapast geta af sýklalyfjaónæmum bakteríum. Meðal þeirra aðgerða sem hópurinn leggur til er að efla eftirlit með sýklaónæmum bakteríum.
Í starfshópnum áttu sæti Þórólfur Guðnason sóttvarnalæknir sem var formaður hópsins, Sigurbjörg Daðadóttir yfirdýralæknir og Vala Friðriksdóttir deildarstjóri Tilraunastöðvar Háskóla Íslands að Keldum.
Í dag kl. 13.30 verður haldin í Reykjavík ráðstefna um baráttuna gegn sýklalyfjaónæmi og þar verða m.a. kynntar niðurstöður starfshópsins. Matvælastofnun og Matvælaöryggisstofnun Evrópu standa fyrir ráðstefnunni.

Athugasemdir

athugasemdir