Líknarlækningar og sérhæfðar verkjalækningar viðurkenndar sem viðbótarsérgreinar

laeknirHeilbrigðisráðherra hefur staðfest breytingu á reglugerð um  menntun, réttindi og skyldur lækna og skilyrði til að hljóta almennt lækningaleyfi og sérfræðileyfi. Með þessari reglugerðarbreytingu eru líknarlækningar og sérhæfðar verkjalækningar viðurkenndar sem viðbótarsérgreinar.
Reglugerðarbreytingin var gerð eftir samráðs- og umsagnarferli þar sem m.a. var horft til erindis líknardeildar Landspítala þessa efnis, ályktunar frá stjórn læknaráðs Landspítala, umsagna Læknafélags Íslands, Taugalækningafélagi Íslands, Svæfinga- og gjörgæslulæknafélagi Íslands, mats- og hæfisnefndar og að höfðu samráði við Embætti landlæknis.
Með breytingunni er gert ráð fyrir að læknir geti hlotið sérfræðileyfi í líknarlækningum sem viðbótarsérgrein hafi hann hlotið sérfræðileyfi í aðalsérgrein. Þetta á þó ekki við hafi læknir einungis hlotið sérfræðileyfi í atvinnu- og umhverfislækningum, sérgreinum innan lækningarannsókna, erfðalækningum, lýðheilsufræði, myndgreiningu, réttarlæknisfræði og klínískri taugalífeðlisfræði. Til að öðlast viðurkenningu þarf viðkomandi læknir hafa lokið að minnsta kosti tveggja ára viðurkenndu viðbótarsérnámi í líknarlækningum.
Þá er gert ráð fyrir með breytingunni að læknir geti hlotið sérfræðileyfi í sérhæfðum verkjalækningum sem viðbótarsérgrein skal hann hafa hlotið sérfræðileyfi í aðalsérgrein. Það á þó ekki við hafi læknir einungis hlotið sérfræðileyfi í atvinnu- og umhverfislækningum, sérgreinum innan lækningarannsókna, erfðalækningum, lýðheilsufræði, myndgreiningu, réttarlæknisfræði og klínískri taugalífeðlisfræði. Til að öðlast viðurkenningu þarf viðkomandi læknir hafa lokið að minnsta kosti tveggja ára viðurkenndu viðbótarsérnámi í sérhæfðum verkjalækningum.

Athugasemdir

athugasemdir