Ný viðmið í gæðamati á heilbrigðisþjónustu

Heilbrigðisráðherra hefur sett reglugerð um breytingu á reglugerð um gerð gæðavísa sem notaðir eru til að meta gæði og árangur innan heilbrigðisþjónustunnar. Breytingarnar snúa að vali á gæðavísum og kröfum um birtingu upplýsinga um niðurstöður þeirra.
Kröfur um gerð gæðavísa sem notaðir eru til að meta gæði og árangur innan heilbrigðisþjónustunnar voru settar með reglugerð heilbrigðisráðherra en í henni segir meðal annars að markmiðið með notkun gæðavísa sé að fylgjast með gæðum og öryggi heilbrigðisþjónustunnar og stuðla að því að þeir meginþættir sem metnir eru séu sýnilegir þannig að notendur heilbrigðis­þjónustu, stjórnvöld, stjórnendur heilbrigðisstofnana og heilbrigðisstarfsmenn geti metið gæði þjónustunnar og tekið ákvarðanir á faglegum og upplýstum grundvelli. Enn fremur sé markmiðið að veita heilbrigðisstarfsmönnum og heilbrigðis­stofnunum aðhald við veitingu heilbrigðisþjónustu, auka gæðavitund þeirra, skapa samkeppni á milli þeirra um árangur og gæði og stuðla þannig að umbótum innan heilbrigðisþjónustunnar.

Val á gæðavísum

Í upphaflegu reglugerðinni var kveðið á um að landlæknir skyldi velja gæðavísa sem lýsa gæðum út frá sjónarhóli notenda, heilbrigðisstarfsmanna, stjórnenda og stjórnvalda. Með breytingunni sem nú hefur verið gerð með reglugerðinni er kveðið á um að landlæknir skuli velja sérstaka landsgæðavísa sem lýsa gæðum út frá sjónarhóli notenda, heilbrigðisstarfsmanna, stjórnenda og stjórnvalda. Þá er hlutverk heilbrigðisþjónustuveitenda að þessu leyti gert skýrara en samkvæmt reglugerðinni skuli veitendur heilbrigðisþjónustu velja gæðavísa sem lýsa gæðum þjónustunnar út frá sjónarhóli notenda, heilbrigðisstarfsmanna og stjórnenda og ber landlækni að hafa eftirlit með því að gæðavísarnir  sem veitendur velja uppfylli kröfur í samræmi við reglugerðina.

Niðurstöður gæðavísa verða birtar opinberlega

Í reglugerðinni er einnig kveðið skýrt á um að veitendur heilbrigðisþjónustu skuli birta upplýsingar um niðurstöður gæðavísa þannig að þær séu aðgengilegar fyrir notendur, heilbrigðisstofnanir, heilbrigðisstarfsmenn, stjórnendur og stjórnvöld og sama máli gegnir  um birtingu niðurstaðna um landsgæðavísa Embættis landlæknis.

Athugasemdir

athugasemdir

Deila