Segir mikilvægt að finna leiðir til fjármögnunar samgönguframkvæmda

Samgönguþing var haldið á Hótel Örk í Hveragerði í vikunni en þar flutti Jón Gunnarsson samgöngu og sveitastjórnaráðherra ávarp þar sem hann gerði meðal annars fjármögnun samgönguframkvæmda að umtalsefni.
Í ávarpi sínu ræddi ráðherra í upphafi um undirbúning samgönguáætlana sem nú stæði, bæði fjögurra og tólf ára, og sagði meðal annars tekið mið af fjármálaætlun fyrir næstu þrjú árin. Hann sagði ekki nægilegt fé fást til nýframkvæmda og því skipti miklu máli að afla fjár til framkvæmda með öðrum leiðum en beint úr ríkissjóði. Hann kvaðst hafa á ferðum sínum um landið í sumar séð hversu brýnt væri að ljúka þeim framkvæmdum á Vestfjörðum sem fyrirhugaðar eru, m.a. um Gufudalssveit, og víða um land væru brýnar framkvæmdir á döfinni sem hrinda yrði í framkvæmd og nefndi t.d. veg um Öxi, Dettifossveg auk framkvæmda á höfuðborgarsvæðinu. Þá sagði hann að aukið yrði fjárframlag til viðhalds vega svo og til framkvæmda á flugvöllum og við hafnir og sjóvarnir. Einnig sagði hann nýja Vestmannaeyjaferju í sjónmáli og nefndi í því sambandi að framundan væru viðræður við Vestmannaeyjabæ um að sveitarfélagið tæki að sér rekstur ferjunnar. Þá nefndi hann að til að tryggja samgönguöryggi milli lands og Eyja væri ráðgert að Herjólfur yrði áfram tiltækur sem varaskip.
Þá nefndi Jón Gunnarsson öryggishlutverk Reykjavíkurflugvallar og skýrslu þess efnis sem kynnt hefði verið nýlega. Hann sagði þar hafa komið fram að flugvöllur í Hvassahrauni gæti tekið við flestum þeim hlutverkum sem Reykjavíkurflugvöllur gegnir í dag en áður en hægt væri að taka ákvörðun um flugvöll þar yrðu að fara fram margra ára rannsóknir og undirbúningur. Því væri ljóst að Reykjavíkurflugvöllur yrði að fá að vera á sínum stað í allmörg ár enn.
Þá sagði ráðherra jarðgangatengingu við Seyðisfjörð vera til skoðunar og að hann væri að skipa starfshóp til að athuga hvaða leið skyldi fara í þeim efnum og horfa yrði til framkvæmda sem fyrst eftir að vinnu við Dýrafjarðagöng lýkur. Ráðherra kynnti einnig samgönguþing unga fólksins sem framundan er. Boðið yrði fulltrúum framhaldsskóla til að ræða um ökunám, sektir, notkun farsíma undir stýri, slys og fleira. Jón lagði á það ríka áherslu að mikilvægt væri að fá sjónarmið unga fólksins um þessi efni.

Athugasemdir

athugasemdir

Deila