Stefna í tóbaksvarnarmálum kynnt formlega í haust

Svandís Svavarsdóttir heilbrigðisráðherra hefur ákveðið að fullvinna stefnu í tóbaksvörnum til næstu ára og stefnir að því að drög henni verði birt til umsagnar innan fárra vikna. .
Fram kemur í tilkynningu að stefnan verði unnin á grundvelli fyrirliggjandi vinnu starfshóps sem skipaður var af þáverandi heilbrigðisráðherra í janúar 2013. Hlutverk hópsins var að leggja fram tillögur að stefnu og meginmarkmiðum í tóbaksvörnum, meðal annars á grundvelli þingsályktunartillögu um velferðarstefnu – heilbrigðisáætlun til ársins 2020, Rammasamnings Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar um tóbaksvarnir, gildandi laga og stjórnvaldsfyrirmæla og nýjustu þekkingar. Drög að skýrslu starfshópsins um stefnumótun í tóbaksvörnum lágu fyrir í byrjun árs 2015 en vinnunni var ekki lokið til fulls og var skýrslan því aldrei birt.
Í skýrsludrögunum eru birtar ýmsar tölfræðilegar upplýsingar um tóbaksnotkun hérlendis og þróunina hvað það varðar ásamt samanburði við aðrar þjóðir, fjallað um skaðsemi reykinga, um meðferð við tóbaksfíkn og fleira sem er mikilvægur grunnur að stefnumótun á þessu sviði. Heilbrigðisráðherra hefur falið Embætti landlæknis að uppfæra tölfræði og annað efni skýrslunnar í samræmi við nýjustu gögn og þekkingu. Sérfræðingar á vegum velferðarráðuneytisins munu í samvinnu við Embætti landlæknis endurskoða tillögur starfshópsins um sýn og stefnu í málaflokknum.

Athugasemdir

athugasemdir

Deila