Ætlar að efla og þróa Loftslagsráð

Guðlaugur Þór Þórðarson, umhverfis-, orku- og loftslagsráðherra

Þróa þarf og efla Loftslagsráð svo það geti sinnt lögbundnu hlutverki sínu til jafns við sambærileg ráð nágrannaríkin. Þetta kemur fram í minnisblaði sem  Guðlaugur Þór Þórðarson, umhverfis-, orku- og loftslagsráðherra, kynnti fyrir ríkisstjórn á dögunum.

Loftslagsráð, sem er sjálfstætt starfandi ráð hefur það meginhlutverk að veita stjórnvöldum aðhald og ráðgjöf um stefnumarkandi ákvarðanir og markmið Íslands sem tengjast loftslagsmálum, en ráðið lauk fjögurra ára skipunartíma sínum fyrir skemmstu.

Ráðið var sett á fót í kjölfar breytinga á lögum um loftslagsmál árið 2019 og er í stjórnarsáttmála ríkisstjórnarinnar kveðið á um að hlutverk Loftslagsráðs skuli tekið til endurskoðunar, með aukinni áherslu á ráðgefandi hlutverk og vísindastarf, auk aðhalds- og eftirlitshlutverks gagnvart stjórnvöldum.

Umhverfis-, orku- og loftslagsráðuneytið lét vinna skýrslu um starfsemi Loftslagsráðs, þar sem settar eru fram ábendingar um vænlegar leiðir til frekari ávinnings af starfi ráðsins. Dr. Ómar H. Kristmundsson var fenginn til til verksins og telur hann mikilvægt að ráðið verði í auknum mæli skipað sérfræðingum sem hafa þekkingu á loftslagsmálum og hinum margvíslegu víddum þeirra og að samráð ráðsins við hagaðila verði eflt.

Guðlaugur Þór Þórðarson, umhverfis-, orku- og loftslagsráðherra segir þegar verið að vinna í að efla Loftslagsráð:

„Loftslagsráð hefur skilað góðri grunnvinnu og haft jákvæð áhrif, meðal annars með því að brýna stjórnvöld til stefnumótunar, efla stöðu þekkingar um eðli loftslagsvandans og viðbragða við honum. Nú þurfum við síðan að leggja aukna áherslu á ráðgefandi hlutverk ráðsins og vísindastarf og er vinna í gangi í ráðuneytinu með það að markmiði að við fáum þróað og eflt Loftslagsráð svo það öðlist sambærilegt hlutverk og í nágrannaríkjum okkar.“

Deila þessari frétt á samfélagsmiðla

Deila