Einföldun á skilum rekstraraðila á umhverfisupplýsingum, drög að reglugerð í opið samráð

Umhverfis-, orku- og loftslagsráðuneytið hefur birt í samráðsgátt stjórnvalda drög að breytingu á reglugerð um útstreymisbókhald. Tilgangurinn með breytingunni er að samræma upplýsingar og einfalda rekstraraðilum að standa skil á upplýsingum um losun efna og öðrum umhverfisupplýsingum til stjórnvalda.

Samkvæmt lögum um hollustuhætti og mengunarvarnir og reglugerð er rekstraraðilum með starfsemi sem getur mengað gert að skila Umhverfisstofnun upplýsingum um losun tiltekinna efna. Um er að ræða nauðsynlegar upplýsingar fyrir bókhald íslenskra stjórnvalda yfir losun mengandi efna, þar á meðal gróðurhúsalofttegunda, og hráefnanotkun.

Markmið með umræddri reglugerðarbreytingu er að einfaldaða kröfur til skýrslugerðar, til dæmis með því að ekki  verður lengur gerð krafa um endurskoðun skýrslu sem skilað er til Umhverfisstofnunar. Auk þess sem markmiðið er að samþætta betur upplýsingaskil rekstraraðila til stjórnvalda og stuðla að einfaldari stjórnsýslu og samskiptum rekstraraðila við stjórnvöld. Þá eiga breytingarnar að leiða til þess að betri og ítarlegri upplýsingar fáist frá rekstraraðilum sem ber að skila umhverfisupplýsingum. Þannig er stuðlað að því að til verði marktækari upplýsingar um losun og hráefnanotkun í landinu sem standast alþjóðlegar skuldbindingar. Stjórnvöld telja að ekki sé um að ræða íþyngjandi kröfur gagnvart atvinnulífi þar sem viðkomandi fyrirtæki hafi alla jafna umræddar upplýsingar fyrirliggjandi.

Reglugerðin er liður í framkvæmd aðgerðar G.3 í aðgerðaáætlun Íslands í loftslagsmálum frá 2020 og á að virka sem hvati til umskipta.

Deila þessari frétt á samfélagsmiðla

Deila