Heilbrigðisráðuneytið úthlutar styrkjum til verkefna í þágu trans-barna og hinsegin fólks

Heilbrigðisráðuneytið hefur úthlutað 4.080.000 milljónum króna úr Framkvæmdasjóði hinsegin málefna sem renna til tveggja afmarkaðra verkefna á Landspítala í þágu trans barna og hinsegin fólks. Annars vegar verður ráðist í rannsókn sem miðar að því að kortleggja þarfir og óskir hinsegin fólks sem leitar eftir heilbrigðisþjónustu transteymis Landspítala. Hins vegar er um að ræða þróunarverkefni á barna- og unglingageðdeild Landspítala (BUGL) sem felst í því að undirbúa og koma á fót fræðsluhópi fyrir foreldra trans barna sem eru í þjónustu hjá transteymi BUGL.

Framkvæmdasjóður hinsegin málefna starfar á grundvelli aðgerðaáætlunar í málefnum hinsegin fólks til ársins 2025 og er á forræði forsætisráðuneytisins. Sjóðurinn fylgir eftir verkefnum úr þingsályktun um aðgerðaáætlun í málefnum hinsegin fólks svo nýta megi niðurstöður, reynslu og þekkingu sem úr þeim fæst. Markmið þessara tveggja verkefna sem verða styrkt er sögð tryggja viðeigandi og fordómalausa heilbrigðisþjónustu fyrir trans fólk. 

Verkefnið sem snýr að kortlagningu óska og þarfa hinsegin fólks felur í sér tímabundna ráðningu meistaranema í heilbrigðisvísindum sem mun vinna að því að kortleggja þarfir og óskir hinsegin fólks sem leitar eftir heilbrigðisþjónustu transteymis Landspítala og hve vel þjónustan mætir þörfum þess. Undanfarin ár hefur orðin mikil fjölgun þeirra sem leita eftir þjónustu teymisins. Tilfinning meðferðaraðila er sú að fjölbreytileiki og þjónustuþarfir hópsins hafi breyst á undanförnum árum. Því sé sérstaklega mikilvægt að mati ráðuneytisins að kortleggja þarfir hans og vinna á markvissan hátt með þau gögn sem fyrir liggja til að varpa ljósi á þróunina. Styrkur til verkefnisins nemur 2.000.000 króna. Mótframlag geðþjónustu Landspítala felst í að veita hlutaðeigandi reglubundna handleiðslu. 

Þá mun Transteymi BUGL undirbúa og koma á fót fræðsluhópi fyrir foreldra trans barna sem eru í þjónustu teymisins. Ráuneytið segir að fyrir liggi að eftirspurn og áhugi sé meðal foreldra á slíkum stuðningi. Fyrirliggjandi erlent námsefni verður einnig þýtt og staðfært og útbúið fræðsluefni sem nýtist á námskeiðum fyrir foreldra. Námskeiðið verður skipulagt að fyrirmynd foreldranámskeiðs sem þegar er haldið reglulega fyrir foreldra barna með einhverfu í þjónustu hjá BUGL. Styrkur til verkefnisins nemur 2.080.000 króna.

Deila þessari frétt á samfélagsmiðla

Deila