Kristín Þormar: Hvers vegna fjallar RÚV aldrei um þessi grafalvarlegu mál?

Kristín Þormar skrifar:

Það er fróðlegt að kynna sér stefnu og hlutverk RÚV, eða „RÚV okkar allra – fyrir þig“, eins og segir á vefsíðu þeirra.

Reyndar er þetta slagorð þeirra að mínu mati rangt og villandi, eiginlega algert öfugmæli.

Um RÚV

Hvert er hlutverk Ríkisútvarpsins ohf?

Ætlunarverk ríkisútvarpsins samkvæmt vef þeirra er að vera í fararbroddi íslenskra fjölmiðla með því að bjóða landsmönnum fjölbreytta og vandaða dagskrá í samræmi við menningar- og lýðræðishlutverk sitt.

Markmið

Meginmarkmið Ríkisútvarpsins eru samkvæmt útvarpslögum:

  • Að vera vettvangur og hvati lýðræðislegrar umræðu
  • Að endurspegla íslenska menningu og stuðla að varðveislu tungunnar
  • Að upplýsa og fræða landsmenn um íslensk og erlend málefni
  • Að vera vettvangur fyrir nýsköpun í dagskrárgerð
  • Að efla dagskrárgerð utan höfuðborgarsvæðisins
  • Að tryggja öfluga dreifingu dagskrárefnis
  • Að varðveita dagskrárefni fyrir komandi kynslóðir
  • Að standa vörð um öryggishlutverk sitt.

Úr gildum RÚV

Við erum traustsins verð

Við varðveitum dýrmætan trúverðugleika rúv í samfélaginu með því að vinna af heilindum. Við byggjum á staðreyndum, störfum faglega og viðhöfum gagnsæi. Við treystum hvert öðru, stöndum við loforð, viðurkennum mistök og erum uppbyggileg í gagnrýni.

Er fólk sammála því að þessi fögru gildi og lýðræðishlutverkið séu í hávegum höfð á RÚV? Hvaðan fær stofnunin „staðreyndir“ sínar, og hvað teljast vera heilindi, trúverðugleiki og gagnsæi í hennar bókum?

Úr stefnu RÚV

Hér er málsgrein sem ég hjó sérstaklega eftir:

Önnur atriði í ytra umhverfi eru lykilatriði á borð við samfélagslega ábyrgð, tengsl við heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna, (áherslan er mín) auknar áherslur á sviði jafnréttismála, á sviði umhverfis- og loftslagsmála, áherslur á fjölbreytileika, jafnræði, aðgengi og sýnileika fjölbreyttra hópa.

Er ekki hér komin skýring á því hvers vegna RÚV fjallar aldrei um „hinar hliðarnar“ á þessum skelfilegu heimsmarkmiðum SÞ, heldur fylgir þeirra áherslum í dagskrárgerð sinni?

Þýðir þetta að ríkisstofnunin RÚV sé traustsins verð eins og hún segist vera?

Svari hver fyrir sig.

Athugið, að verið er að innleiða heimsmarkmiðin af miklum krafti hér á landi, eins og sjá má í borgum og bæjum, stofnunum, fyrirtækjum, kirkjunni, og jafnvel líka í mörgum skólum!

Það sem RÚV „okkar allra“ fjallar aldrei um

Aldrei um WEF, eina niðurstaðan sem kom upp við leit er frétt um Höllu Hrund forsetaframbjóðanda, og að hún hafi verið valin Young Global Leader árið 2019.

Aldrei um WHO, og aðgerðir þeirra til að ná yfir stjórn á heilbrigðis- og farsóttamálum heimsins.

Aldrei um hvað raunverulega býr að baki heimsmarkmiðum SÞ, ég rakst þó á fyndnu fréttina um Antonio Guterres framkvæmdastjóri SÞ þar sem hann sagði að hnattræn hlýnun væri á enda og hnattræn stiknun tekin við.

Aldrei um The New World Order, The Great Reset eða Agenda 2030.

Sú sem þetta skrifar hefur í þrjú ár bloggað hér á mbl.is um blekkingarnar varðandi „heimsfaraldurinn“, „bóluefnin“, allar þessar ókjörnu alþjóðastofnanir og meira til.

Þ.e.a.s. efni sem hefur aldrei birst á RÚV, né neinum hinna svokölluðu meginstraumsfjölmiðla.

Það hafa margir aðrir Íslendingar líka gert bæði hér á mbl.is og víðar, og sem betur fer er álhatta- og samsæriskenningasmiðastimpillinn á okkur farinn að fölna, enda eru flestar „samsæriskenningarnar“ orðar að samsærisstaðreyndum.

Undanfarnar fjórar vikur hef ég verið gestur í Menntaspjallinu á Útvarpi Sögu, sem er eina útvarpsstöðin sem leyfir öllum röddum að heyrast.

Þar hefur stjórnandinn Valgerður Snæland Jónsdóttir tekið á móti nokkrum gestum sem sem hafa vel kynnt sér þessar stofnanir á óháðum og óritskoðuðum miðlum, og tveir þeirra eru meira að segja að undirbúa málaferli vegna innleiðingar þessa svokallaða „kynfræðsluefnis“ í skólum barna þeirra.

Menntaspjallið á Útvarpi Sögu

17. apríl 2024

Í heiminum eru öfl sem vilja stýra og drottna yfir mannkyninu og stefna á eina heimsstjórn. Þetta er gert undir merkjum heimsmarkmiða Sameinuðu þjóðanna. Því er mikilvægt að fólk geri sér grein fyrir því sem er að gerast hér á landi með öllum þeim óútskýrðu breytingum sem eru að verða í samfélaginu, á menningunni á Íslandi.

Þátturinn: Hér eru öfl sem vilja umbylta lífi fólks undir merkjum heimsmarkmiða SÞ

24. apríl 2024

Í þættinum kom meðal annars fram að heimsmarkmiðin fjalli í raun um að stýra mannkyninu í ákveðna átt og breyta verulega lífsháttum manna að öllu leyti. Framsetningin á heimsmarkmiðunum sé sakleysisleg en að baki býr mikil grimmd sem fólk getur ekki séð í fyrstu.

Þátturinn: Heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna – mikil grimmd býr þar að baki

30. apríl 2024

Þá sé kynfræðslan sem eigi sér stað í grunnskólum enn annar hryllingurinn og sé í raun þess eðlis að verið sé að særa blygðunarkennd barna allt niður í yngstu bekki með afar grófum hætti.

Einnig séu börn látin efast um kyn sitt og var í þættinum meðal annars sagt frá níu ára dreng í grunnskóla á Íslandi sem ekki gat sofið á næturna vegna þess að hann átti eftir að láta kennarann vita hvers kyns hann væri.

Þátturinn: UNICEF er hryllingur í fallegum umbúðum

8. maí 2024

Það er alger vanvirðing að bera grófar bækur undir merkjum kynfræðslu á borð fyrir börnin og því erfitt að bera virðingu fyrir kennurnum sem slíkt gera.

Þátturinn: Börnin eru vanvirt í skólanum með grófu efni kynfræðslu

15. maí 2024

WHO var hér áður fyrr, líkt og Sameinuðu þjóðirnar, stofnun sem ætlað var að koma með ráðleggingar og tilmæli til landa til þess að takast á við ákveðnar aðstæður eftir því sem þær gerast hverju sinni. Í gegnum árin hefur bakgrunnur WHO hins vegar breyst og er WHO nú fjármagnað af stærstum hluta af lyfjarisinum og það sem verra er að það sem áður voru tilmæli eiga að verða að beinum skipunum.

Þátturinn: Andstaða við farsóttarsáttmála WHO eykst

Þessir þættir eru gríðarlega fróðlegir, og þar kemur margt fram sem okkur er aldrei sagt frá hér á landi.

Það sem verið er að innleiða hér á landi sem og í heiminum öllum er í stuttu máli sagt skelfilegt, og fólk verður að fara að horfast í augu við það!

Falleinkunn RÚV

Það að RÚV fjalli aldrei um svona grafalvarleg mál er óboðlegt og hæfir ekki fjölmiðli í eigu okkar allra, en sama þróun hefur átt sér stað í ríkisfjölmiðlum annarra landa líka, og öðrum miðlum sem eru háðir fjárframlögum ríkisstjórna þeirra, og/eða jafnvel í eigu milljarðamæringa og stórfyrirtækja.

Raddir um að RÚV í sinni núverandi mynd verði lagt niður eru að verða sífellt háværari, enda eru margir farnir að gera sér grein fyrir því að stofnunin er orðin að vettvangi fyrir einhliða áróður.

Tengslin við heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna segir í raun flest sem segja þarf.

Ég fæ ekki betur séð en að hlutverk, markmið og gildi RÚV séu þverbrotin alla daga, allan ársins hring.

Það er bara sorglegt hversu margir Íslendingar líta enn á RÚV sem traustan miðil frétta um það sem er að gerast í heiminum og hér á landi í dag.

Deila þessari frétt á samfélagsmiðla

Deila