Reykjavíkurborg framlengir samning um samræmda móttöku flóttafólks

Borgarráð hefur samþykkt að framlengja tímabundið þjónustusamning við félags- og vinnumarkaðsráðuneytið um samræmda móttöku flóttafólks. Samningurinn er aðeins gerður til sex mánaða nú, þar sem hann mætir ekki fyllilega þörfum sveitarfélaganna og unnið er að stefnumótun í málaflokknum hjá ríkinu.

Markmið samninga um samræmda móttöku er að tryggja einstaklingum sem fengið hafa alþjóðlega vernd eða dvalarleyfi af mannúðarsjónarmiðum samfellda og jafna þjónustu, óháð því í hvaða sveitarfélagi það býr. Samningur Reykjavíkurborgar kveður á um að 1500 flóttamenn fái þjónustu í borginni í senn. Tekið verður mið af einstaklingsbundnum þörfum hvers og eins og er þjónustan í formi stuðnings og ráðgjafar.

Verið að skoða úrbætur á samningnum

Fram kemur í tilkynningu að Félags- og vinnumarkaðsráðuneytið greiði allan kostnað vegna samningsins. Þá segir að nokkrir annmarkar hafi verið sniðnir af í framlengdum samningi. Kröfulýsing sem honum fylgi hafi verið einfölduð og einnig hefur kostnaðarlíkan verið einfaldað. Þá er búið að skýra frekar ábyrgð og hlutverk hvers samningsaðila. Sveitarfélögin telja þó þörf á frekari úrbótum og eru vonir því bundnar við vinnu starfshóps sem hefur verið skipaður með fulltrúum þeirra sveitarfélaga sem taka þátt í samræmdri móttöku flóttafólks og þeirra ráðuneyta sem koma að málaflokknum. Hópurinn mun skoða annmarka gildandi samnings en sveitarfélög hafa meðal annars bent á að umsýsla í kringum hann sé of flókin og hann taki ekki nægilegt tillit til kostnaðar vegna fatlaðra einstaklinga. Þá sé sú krafa íþyngjandi að sveitarfélög útvegi húsnæði eins og kostur og að lokum sé ekki gert ráð fyrir kostnaði vegna skólagöngu barna í honum. 

Deila þessari frétt á samfélagsmiðla

Deila