Seðlabankinn hækkar vexti um 1,25%

Peningastefnunefnd Seðlabanka Íslands hefur ákveðið að hækka vexti bankans um 1,25 prósentur. Meginvextir bankans, vextir á sjö daga bundnum innlánum, verða því 8,75%.

Jafnframt hefur nefndin ákveðið að hækka fasta bindiskyldu innlánsstofnana úr 1% í 2%.

Í rökstuðningi Seðlabankans fyrir hækkuninni segir að efnahagsumsvif hafa verið kröftug það sem af er ári og samkvæmt nýrri þjóðhagsspá Seðlabankans sé spáð 4,8% hagvexti á árinu í stað 2,6% í febrúar. Þar vegi horfur á meiri vexti innlendrar eftirspurnar þungt en einnig er útlit fyrir kröftugri umsvif í ferðaþjónustu.

Þá segir að verðbólga hafi mælst 9,9% í apríl og hafi aukist lítillega milli mánaða. Undirliggjandi verðbólga heldi áfram að aukast og miklar verðhækkanir mælast í sífellt stærri hluta neyslukörfunnar. Bankinn segir að útlit sé fyrir að verðbólguþrýstingur verði töluvert meiri í ár og á næsta ári en áður var gert ráð fyrir.

Verðbólguvæntingar til lengri tíma hafi jafnframt hækkað og séu vel yfir markmiði. Aukin hætta sé því á að verðbólga reynist þrálát.

„Í ljósi þess er nauðsynlegt að herða taumhald peningastefnunnar enn frekar. Einkum er mikilvægt að koma í veg fyrir víxlverkun hækkandi launa og verðlags, sérstaklega þegar litið er til mikillar spennu í þjóðarbúinu og hversu stutt er í næstu kjarasamningalotu. Horfur eru því á að hækka þurfi vexti enn meira til að tryggja betra jafnvægi í þjóðarbúskapnum og koma verðbólgu í markmið.“ segir í rökstuðningi bankans.

Deila þessari frétt á samfélagsmiðla

Deila