Starfshópur gerir ráð fyrir að Akureyri verði borg

Starfshópur innviðaráðherra um mótun borgarstefnu hefur skilað skýrslu með tillögum að fyrstu borgarstefnu fyrir Ísland. Hópnum var ætlað að leggja upp með lykilviðfangsefni og framtíðarsýn fyrir tvö borgarsvæði; Reykjavík, höfuðborgarsvæðið og áhrifasvæði þess annars vegar og Akureyri og áhrifasvæði hins vegar. Verkefnið er hluti af aðgerðaáætlun gildandi byggðaáætlunar (aðgerð C.4. Borgarstefna).

Svandís Svavarsdóttir, innviðaráðherra hyggst leggja fram tillögu til þingsályktunar um borgarstefnu á Alþingi á komandi haustþingi.

Markmið borgarstefnu er að styrkja stöðu Íslands í harðnandi alþjóðlegri samkeppni um fólk og fyrirtæki og stuðla að samspili þéttbýlis og dreifbýlis til uppbyggingar sjálfbærra byggðarlaga. Í því felst m.a. að styrkja höfuðborgarhlutverk Reykjavíkur, höfuðborgarsvæðið og áhrifasvæði þess annars vegar. Hins vegar að festa Akureyri í sessi sem svæðisborg og skilgreina og efla hlutverk hennar og áhrifasvæði.

Fimm lykilviðfangsefni kynnt

Drög að borgarstefnu taka til fimm lykilviðfangsefna sem stuðla að því að framtíðarsýn hennar verði að veruleika:

  • Loftslagsmál. Áhersla á aðlögun að loftslagsbreytingum og forystuhlutverk borgarsvæðanna í því samhengi.
  • Móttaka innflytjenda. Áhersla á inngildandi borgarsamfélög með auknu samstarfi og samþættingu í þjónustu. Fjölgun erlendra sérfræðinga og sérhæfðs starfsfólks.
  • Innviðir. Áhersla á skipulag og uppbyggingu innviða sem stuðla að sjálfbærum borgarsamfélögum sem eru eftirsótt til búsetu og atvinnu og skapi umgjörð fyrir efnahagslega drifkrafta og nýsköpun.
  • Samfélag. Áhersla á hlutverk borgarsvæðanna varðandi menntun, menningu og heilbrigðis- og félagsþjónustu.
  • Atvinnulíf, fjárfestingar og nýsköpun. Áhersla á alþjóðlega samkeppnishæft umhverfi fyrir atvinnulíf og öflugt nýsköpunarumhverfi sem laðar að þekkingu og fjárfestingar.
Deila þessari frétt á samfélagsmiðla

Deila