Stéttin sem við áttum að geta treyst, en brást okkur

Kristín Þormar skrifar á blog.is:

Undanfarin þrjú ár hef ég mikið hugsað um ábyrgð og siðferði læknanna hér á landi sem við leitum til þegar við verðum veik eða slösum okkur. Vissulega er mikið til af frábærum læknum sem hafa læknað sjúklinga sína farsællega með reyndum aðferðum, því miður eru líka til sögur um hið gagnstæða, en það er ekki til umfjöllunar hér.

Hippókratesareiðurinn

Hippókratesareiðurinn er eitt af elstu bindandi skjölum í sögunni, skrifaður af Hippókratesi, og enn haldinn heilagur af læknum: Að meðhöndla sjúka eftir bestu getu, að varðveita friðhelgi sjúklings, að kenna næstu kynslóð leyndarmál læknisfræðinnar og svo framvegis.

En er hann enn haldinn heilagur af öllum læknum – eða bara sumum?

Medical Definition of Hippocratic Oath

Hugtakið um að beita ekki illsku (non-maleficence) er útfært með orðasambandinu „fyrst, gerðu engan skaða“, og margir telja að það ætti að vera aðalatriðið, að það sé mikilvægara að skaða ekki sjúklinginn en að gera þeim gott, en það er hluti af hippokratesareiðnum sem læknar sverja.

Medical ethics

Skoðum þessa setningu aðeins: Margir telja að það ætti að vera aðalatriðið, að það sé mikilvægara að skaða ekki sjúklinginn en að gera þeim gott.

Þetta hefur verið þverbrotið síðan farið var að kynna þessi „bóluefni“ fyrir fólki árið 2020, sem átti að leiða okkur út úr „heimsfaraldri“ sem reyndar voru 99,5% líkur á að lifa af, nema maður væri einstaklingur yfir sjötugu, og/eða með undirliggjandi sjúkdóma.

Svipað og hjá gömlu góðu flensunni sem „tók sér pásu“ þegar „drápsveiran“ kom.

Eitt skyldi yfir alla ganga, sprauta skyldi þá með efnum sem aldrei höfðu verið notuð á mannfólk áður, en fengu neyðarleyfi þrátt fyrir að vera enn á tilraunastigi undir því yfirskini að þau væru eina leiðin út úr „heimsfaraldrinum“.

Til þess að geta það, voru margreynd lyf sem höfðu gagnast vel við samskonar veikindum bönnuð (líka hér á landi), og sögð ekki vera nægilega prófuð, eins og til dæmis áratuga gamla Nóbelsverðlaunalyfið Ivermectin. Hins vegar fékk lyfið Remdesivir markaðsleyfi hér á Íslandi gegn Covid, ég veit þó ekki hvort það sé enn notað hér.

Uppfærsla: Ég var að fá það staðfest eftir áreiðanlegum heimildum að Remdesivir er ennþá notað hér á Íslandi, og það er ennþá verið að panta það til landsins!

Og að það sé framleitt undir stjórn Íslendingsins Sigurðar Óla Ólafssonar, forstjóra Hikma.

Remdesivir has emerged as liver and kidney toxic and a failed EBOLA drug, failed! It was a drug in search of a disease and found one here due to Fauci and his ‘standard of care’!

Dr. Paul Elias Alexander

Trúgjörnu tilraunadýrin

Við vorum gerð að tilraunadýrum lyfjarisanna án þess að okkur væri sagt frá því, við treystum ríkisstjórninni, þríeykinu og Kára í blindni, og hlýddum SMS skipununum þegar þær komu í símana okkar, rétt eins og hann Sölvi sumarið 2021:

„Ég geri bara eins og mér er sagt og hef engar sérstakar skoðanir á þessu. Bara pínu töff að vera með bæði, Astra og Pfizer,“ sagði Sölvi Snær Magnússon sem beið eftir sínum skammti í heillangri röð fyrir utan Laugardalshöll í dag.“

Brotin sem framin hafa verið gegn íslensku þjóðinni – og mannkyninu öllu:

Helsinkiyfirlýsingin sem samþykkt var á 18. heimsþingi lækna í Helsinki í júní 1964 var um siðfræðilegar meginreglur fyrir læknisfræðilegar rannsóknir á mönnum.

Alþjóðafélag lækna (WMA) hefur þróað Helsinkiyfirlýsinguna sem greinargerð um siðfræðilegar meginreglur fyrir læknisfræðilegar rannsóknir á mönnum, þar með taldar rannsóknir á persónugreinanlegum gögnum og efnum úr mönnum.

Ætlast er til að yfirlýsingin sé lesin í heild og að tillit sé tekið til allra annarra viðeigandi greina þegar einstökum greinum hennar er beitt.

Genfaryfirlýsingin var upphaflega samþykkt af 2. allsherjarþingi Alþjóðalæknafélagsins í Genf í Sviss í september 1948, endurskoðað af 22. allsherjarþinginu í Sydney í Ástralíu í ágúst 1968, og tók fleiri breytingum síðar.

SEM LÆKNIR
HEITI ÉG ÞVÍ að helga líf mitt þjónustu í þágu mannúðar
ÉG MUN HAFA HEILBRIGÐI og vellíðan sjúklinga minna í fyrirrúmi
ÉG MUN VIRÐA sjálfræði og mannlega reisn sjúklinga minna
ÉG MUN VIRÐA mannslíf staðfastlega til hins ítrasta
ÉG MUN EKKI LÁTA aldur, sjúkleika eða fötlun, trúarbrögð, uppruna, kyn, þjóðerni, stjórnmálatengsl, kynþátt, kynhneigð, þjóðfélagslega stöðu eða neitt annað hafa áhrif á skyldu mína gagnvart sjúklingum mínum

Reglugerð um klínískar lyfjarannsóknir á mönnum

Í þessari reglugerð eru sett sérákvæði varðandi framkvæmd klínískra lyfjarannsókna, þ.m.t. fjölsetrarannsóknir á mönnum með lyfjum einkum að því er varðar framkvæmd góðra klínískra starfshátta við lyfjarannsóknir (GCP).

Upplýst samþykki – Lög & reglugerðir um hvernig á að upplýsa þátttakendur í klínískri lyfjarannsókn.

Markmið þess að afla upplýsts samþykkis (informed consent) frá þátttakendum í vísindarannsókn á heilbrigðissviði er að tryggja og vernda réttindi og hagsmuni þeirra:

  • Virðingu fyrir mannhelgi – að fólk sé ekki  viðfangsefni vísindarannsókna á heilbrigðissviði að óþörfu og njóti tilhlýðilegrar virðingar;
  • Umhyggju fyrir heilsu – að óþægindi eða áhætta vegna þátttöku í rannsókn sé ávallt innan eðlilegra marka og að markmiðið sé að leita leiða til að greina eða lækna sjúkdóma, skilja eðli þeirra eða bæta líðan;  
  • Virðingu fyrir sjálfsákvörðunarrétti einstaklings um þátttöku í rannsókn eða ekki.
  • Að virtur er óskoraður umráðaréttur viðkomandi einstaklings yfir heilsufarsupplýsingum og lífsýnum sem persónu hans varðar.

Þátttakandi skal fyrirfram og formlega samþykkja þátttöku í vísindarannsókn á heilbrigðissviði. Áður en samþykki er veitt skal gefa ítarlegar upplýsingar um rannsóknina. Þátttakanda skal gerð grein fyrir því að hann geti hafnað þátttöku í rannsókn og hvenær sem er hætt þátttöku eftir að hún er hafin. 

Þá má líka benda á samning um vernd mannréttinda og mannlegrar reisnar með hliðsjón af starfsemi á sviði líffræði og læknisfræði.

Mér vitanlega hefur Vísindasiðanefnd ekki veitt samþykki fyrir þessum lyfjatilraunum á fólki, þótt sú heimild eigi að liggja fyrir áður, hún hefur samkvæmt þessari frétt ekki einu sinni fengið umsókn um hana!

Ekki er heimilt að hefja vísindarannsókn á heilbrigðissviði nema vísindasiðanefnd eða siðanefnd heilbrigðisrannsókna hafi veitt leyfi fyrir rannsókninni.

Framkvæmd þessara „bólusetninga“ var eins kolólögleg og hugsast getur!

Fólki var smalað eins og rollum í réttirnar í Höllina með SMS boðunum, engum lögum, stöðlum, siðareglum eða reglugerðum um svona lyfjatilraunir fylgt, eða fólk beðið um að veita upplýst samþykki sitt fyrir þátttöku sinni.

Svona hljóðaði ein af ógeðfelldu skipununum sem ég fékk, 7 mínútum eftir að ég „átti“ að vera mætt:

(Kristín) Sóttvarnalæknir: hér er strikamerki fyrir bólusetningu 26.05.2021 klukkan 14:50.

Staðsetning: Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins. Laugardalshöll aðalinngangur.

Aukaskammtur Pfizer. Mætið sem allra fyrst en í síðasta lagi 15:30. Bólusett í almannarými með Pfizer. Getum ekki lofað skammti. Munið grímuskyldu í Höllinni.

Seinna fékk ég samskonar skipanir um að koma í sprautur með einhverjum allt öðrum „bóluefnum“.

Læknastéttin

Það blasir við að læknastéttin sem okkur hefur verið kennt að treysta, hefur brugðist okkur. Það skal enginn segja mér að enginn læknir hafi tekið á móti sjúklingi með alvarlegar aukaverkanir eftir sprauturnar, og ekki séð tengingar á milli skyndilegra veikinda, hjartaáfalla, heilablóðfalla, andláta – og sprautanna.

Hvers vegna beittu þeir sér ekki fyrir því sem læknar sem sóru eiðinn „fyrst, gerðu engan skaða“, að þessar „bólusetningar“ yrðu stöðvaðar strax og fyrstu tilkynningarnar um aukaverkanirnar og andlátin voru tilkynnt?

Yfir sex þúsund tilkynntar aukaverkanir virðast víst ekki teljast til skaða.

0409b

Hvað skýrir þögn íslenskra lækna og vísindamanna?

Aðeins örfáir læknar hafa tjáð sig opinberlega, þá helst barnalæknar minnir mig sem lýstu yfir áhyggjum sínum vegna „bólusetninga“ á börnum, annars er heimilislæknirinn Guðmundur Karl Snæbjörnsson (Kalli Snæ) sá eini sem hefur tjáð sig um „bóluefnin“, og skaðsemi þeirra.

Uppfærsla: Atli Árnason læknir fékk birta grein í Morgunblaðinu í janúar 2022, þar sem hann varar við þeirri fífldirfsku og mögulega faglegum hroka að ætla sér að sprauta börn með efni sem er með neyðarleyfi.

Hvað íslenskir læknar og vísindamenn ræða sín á milli prívat veit enginn nema þeir, en engir aðrir hafa komið fram opinberlega mér vitanlega til að vara fólk við.

En þúsundir erlendra hafa gert það, sem betur fer. Þeir eru að sjálfsögðu ritskoðaðir og fá ekki áheyrn í spilltu meginstraumsfjölmiðlunum.

Hvað veldur þessari ærandi þögn þeirra? Þrýstingur „að ofan“, ótti um stöðumissi, hugleysi, hætta á missi rannsóknarstyrkja eða mútugreiðslna? Spyr sá sem ekki veit.

En með þögn sinni eru þeir búnir að gjaldfella læknaeiðinn sinn „fyrst, gerðu engan skaða“, sem þeir sóru við viðtöku læknisréttinda sinna.

Megi þeir hafa ævarandi skömm fyrir.

Nürnberg réttarhöldin 1947

Þessi réttarhöld voru haldin af gefnu tilefni til þess að koma í veg fyrir hræðilegir atburðir endurtækju sig aftur.

The voluntary consent of the human subject is absolutely essential. This means that the person involved should have legal capacity to give consent; should be so situated as to be able to exercise free power of choice, without the intervention of any element of force, fraud, deceit, duress, overreaching, or other ulterior form of constraint or coercion; and should have sufficient knowledge and comprehension of the elements of the subject matter involved as to enable him to make an understanding and enlightened decision.

Nuremberg Code

The Nuremberg Code: The Universal Right of Informed Consent to Medical Interventions has been Recognized in US Law Since at least 1914.

Glæpirnir sem búið er að fremja gegn mannkyninu með þessum tilraunabóluefnum eru ærin tilefni til réttarhalda um allan heim í anda Nürnberg réttarhaldanna.

En hvað er raunverulega á bak við þessa stærstu glæpi sem framdir hafa verið gegn mannkyninu? Það má sjá meira um það hér í síðasta blogginu mínu.

Deila þessari frétt á samfélagsmiðla

Deila