Ríkissjóður lánar Íslandspósti hálfan milljarð

Ríkissjóður hefur veitt Íslandspósti 500 milljóna króna lán til allt að 12 mánaða til að styrkja lausafjárstöðu félagsins, með fyrirvara um heimild í fjáraukalögum.
Fram kemur í tilkynningu að Íslandspóstur sem sé að fullu í eigu ríkisins hafi rekstrarleyfi frá Póst- og fjarskiptastofnun sem kveði á um að það skuli gegna skyldum ríkisins samkvæmt lögum um póstþjónustu. Í því felist meðal annars að félagið fari með einkarétt ríkisins til að sinna póstþjónustu, þ.e. póstsendingar bréfa allt að 50 g., og sinni alþjónustu fyrir hönd ríkisins til að tryggja öllum landsmönnum aðgang að póstþjónustu með skilgreindum gæðum og á viðráðanlegu verði.
Þá segir í tilkynningunni að undanfarinn áratug hafi bréfasendingum farið ört fækkandi um allan heim. Á sama tíma hafi netverslun rutt sér til rúms og pakkasendingum fjölgað. Tekjur af bréfasendingum vegna alþjónustu hafa dregist saman á sama tíma og dreifikerfið hefur stækkað með fjölgun íbúða og fyrirtækja, en auknar tekjur af pakkasendingum hafa ekki dugað til að vega upp á móti samdrætti í bréfasendingum. Þessi þróun hefur haft neikvæð áhrif á efnahag og lausafjárstöðu félagsins. Þótt eiginfjárstaða sé enn sterk þurfi að styrkja rekstrargrundvöll félagsins til framtíðar eigi það að geta gegnt hlutverki sínu. Mörg nágrannaríki hafi glímt við sambærilega þróun og eru nýleg dæmi í Evrópu um að póstfyrirtæki í ríkiseigu hafi fengið hlutafjáraukningu, lánafyrirgreiðslu eða beina rekstrarstyrki til að bregðast við áhrifum þessarar þróunar.
Jafnfram segir í sömu tilkynningu a Íslandspóstur þurfi á fjármagni að halda til að viðhalda rekstrarfjármunum sem og til að styrkja lausafjárstöðu félagsins.

Athugasemdir

athugasemdir

Deila