Aukin skattheimta á ferðaþjónustuna veikir samkeppnishæfni hennar

Samkeppnishæfar útflutningsgreinar eru grundvöllurinn að lífskjörum þjóðarinnar. Þar gegnir ferðaþjónusta lykilhlutverki, en greinin hefur umbylt efnahag þjóðarinnar á undanförnum 15 árum. Útflutningsverðmæti ferðaþjónustu voru 598 milljarðar króna á síðasta ári og greinin stóð undir 32% af heildarútflutningi vöru og þjónustu. Mikilvægt er að stjórnvöld viðurkenni í verki mikilvægi þess að varðveita og styrkja samkeppnishæfni ferðaþjónustu og rekstrarumhverfi ferðaþjónustufyrirtækja. Þetta segir í ályktun aðalfundar Samtaka ferðaþjónustunnar.

Þar segir jafnframt að skattspor ferðaþjónustu hafi verið 152 milljarðar króna árið 2022, og því láti nærri að skatttekjur af ferðaþjónustu hafi fjármagnað að fullu öll rekstrarframlög ríkisins til sjúkrahúsþjónustu og löggæslu í landinu það ár. Þegar er ljóst er að skattsporið verður hærra fyrir árið 2023.

„Ef hið opinbera vill auknar tekjur af greininni í ríkiskassann ættu stjórnvöld að búa ferðaþjónustunni gott umhverfi til rekstrar, með því að auka samkeppnishæfni og einfalda regluverk, skatta og gjöld. Því miður hafa ákvarðanir stjórnvalda síðasta árið fremur einkennst af hinu gagnstæða.“ segir í ályktuninni.

Þá er bent á að ferðaþjónusta sé atvinnugrein sem starfi langt fram í tímann. Fyrirsjáanleiki í rekstrarumhverfi og skattlagningu sé því grundvallaratriði varðandi bætta samkeppnishæfni greinarinnar og aukna verðmætasköpun hennar fyrir samfélagið allt.

„Skatta- og gjaldahækkanir með örstuttum fyrirvara, eins og þær sem stjórnvöld gerðu síðastliðið haust í tengslum við fjárlög, eru óásættanleg með öllu, valda beinum skaða á starfsumhverfi og samkeppnishæfni greinarinnar og vinna með beinum hætti gegn stefnu og markmiðum stjórnvalda sjálfra. Samtök ferðaþjónustunnar gagnrýna slík vinnubrögð harðlega.“

Deila þessari frétt á samfélagsmiðla

Deila