Breytingar á gjaldskrá leikskólanna á Akureyri hafa jákvæð áhrif á skólastarfið

Breytingar sem gerðar voru á gjaldskrám og afsláttargjöldum í leikskólum á Akureyri um síðustu áramót virðast hafa haft jákvæð áhrif á skólastarfið.

Breytingarnar fólu í sér 6 tíma gjaldfrjálsan leikskóla á skólatímanum frá kl. 8-14 og tekjutengdan afslátt af skólagjöldum utan þess tíma. Haustið 2023 voru að auki innleiddir svokallaðir skráningardagar þar sem foreldrar skrá börnin sín sérstaklega telji þeir sig þurfa að nýta þá daga. Er það mat bæjaryfirvalda á Akureyri að skráningardagarnir hafi einnig gefið góða raun.

Breytingar á skráningum foreldra hafa leitt til þess að meðalskólatími barna hefur farið úr 8,04 klukkustundum í 7,63 klukkustundir frá október 2023 til mars 2024. Það þýðir að leikskólabarn ver að meðaltali 24 mínútum styttri tíma á dag í leikskólanum en var fyrir áramót. Nú nýta foreldrar um 100 barna í leikskólum bæjarins gjaldfrjálsan tíma frá kl. 8-14 að fullu en þar að auki nýta þónokkrir foreldrar þennan möguleika að hluta til. Umsóknir um breytingu á skólatíma eru enn að berast og tekur skólatími því stöðugum breytingum.

Gæði skólastarfsins meiri

Þar sem skólatími barna hefur styst hefur námsumhverfi og skipulag dagsins í leikskólunum orðið afslappaðra, áreiti hefur minnkað og samvera starfsfólks með börnum síðdegis hefur aukist og skilað sér í meiri gæðum í skólastarfinu.  Að sögn Kristínar Jóhannesdóttur, sviðsstjóra fræðslu- og lýðheilsusviðs, lítur út fyrir að breytingin hafi skapað aukið svigrúm til að mæta kjarasamningsbundnum kröfum um betri vinnutíma starfsfólks og margt bendir til þess að álagið hafi minnkað.

Samkvæmt upplýsingum frá sérkennslustjórum leikskólanna hefur breytingin leitt af sér rólegra andrúmsloft, börnin séu færri seinnipartinn og slíkt gefi góða raun þar sem þreytan sé oft farin að sækja í barnahópinn á þeim tíma, færri börn séu á hvern starfsmann og færri börn í rýmum síðdegis. Einnig að börnum í viðkvæmri stöðu líði betur, þau séu rólegri og í betra tilfinningalegu jafnvægi og síður verði vart við árekstra síðdegis.

Frá áramótum hefur örsjaldan þurft að beita aðgerðum vegna lágmarksmönnunar í leikskólunum. Slíkar aðgerðar felast í því að biðja forelda að sækja börn sín í skólann en þeim neyðarráðstöfunum er beitt komi upp þær aðstæður að öryggi barna telst ekki tryggt vegna manneklu og ábyrgð þess starfsfólks sem er eftir í vinnunni sé of mikil. Slík inngrip voru orðin nokkuð tíð undir lok síðasta árs þegar álagið var sem mest.

Deila þessari frétt á samfélagsmiðla

Deila