Setja reglur um hámarksfjölda og hæfniviðmið fyrir loftslagsráð

Umhverfis-, orku- og loftslagsráðuneytið hefur birt í samráðsgátt stjórnvalda drög að reglugerð um loftslagsráð.

Fram kemur að markmið reglugerðarinnar sé að stuðla að því að loftslagsráð sé starfrækt með skýrum og skilvirkum hætti, í samræmi við lög um loftslagsmál.

Þá er kveðið á um í drögunum um hámarksfjölda fulltrúa í loftslagsráði sem og og hæfniviðmið sem ráðherra skal hafa til hliðsjónar við skipan fulltrúa í loftslagsráð svo fullskipað loftslagsráð endurspegli fjölbreytta þekkingu sem mun gagnast ráðinu við að sinna lögbundnu hlutverki sínu. Jafnframt er kveðið á um í drögunum að loftslagsráð skuli tryggja með reglubundnum hætti, samtal hagaðila og ráðsins.

Sem fyrr segir eru sett hæfniviðmið við skipan fulltrúa í loftslagsráð en gert er ráð fyrir að fulltrúar þess hafi þekkingu á a.m.k. einum af eftirtöldum málaflokkum á sviði loftslagsmála:

  1. Loftslagsrétti, stjórnsýslu og stefnumótun.
  2. Loftslagsvísindum, áhættugreiningum og náttúruvá.
  3. Skipulagi og landnýtingu.
  4. Hagrænum og samfélagslegum greiningum.
  5. Samfélagslegum breytingum og réttlátum umskiptum.
  6. Líffræðilegum fjölbreytileika, kolefnishringrás lands og vistkerfisþjónustu

Þá kemur fram í drögunum að á grundvelli tilnefninga frá atvinnulífinu, háskólasamfélaginu, sveitarfélögum og umhverfisverndarsamtökum skuli ráðherra skipa fulltrúa til setu í loftslagsráði til fjögurra ára í senn. Ráðherra hefur þó heimild til þess að aðra fulltrúa sem nauðsynlegt er talið að eigi sæti í ráðinu. Þegar ráðið er fullskipað eru fulltrúarnir níu talsins að meðtöldum formanni og varaformanni ráðsins.

Deila þessari frétt á samfélagsmiðla

Deila